TR EN IR

MoonLOC

  • MoonUNIVERSAL

    MoonUNIVERSAL

  • MoonWOOD

    MoonWOOD


در صنایع محصولات جنگلی ترکیه MoonLOCپارکت لامینات از تولیدات پیشتاز شرکت سهامی Yıldız Sunta MDF میباشد که از سال 2003 شروع به تولید نموده

شرکت سهامی YILDIZ SUNTA MDF که ممنونیت مشتری و توسعه در کار را شعار خود داده است از سال 2004 به این طرف در ترکیه مشتریان را با پارکت کلید داری که به راحتی مونتاژ گردیده و به اسانی میتوان دوباره جمع کرد اشنا نمود؛بدین ترتیب دوران پارکت چسبدار قدیمی به پایان رسیده شد.

با تکنولوژی مخصوص با دادن طرح چوب طبیعی و با حس تماس با ان و در نهایت با جلب کردن ممنونیت مشتریان سری سه بعدی MoonWOOD ؛پارکت لامینات با سطح براق؛پارکت لامینت طرح گرانیت؛و پارکت لامینات درزدار از محصولاتی میباشد که شرکت سهامی YILDIZ SUNTA MDF به ترکیه ارائه نموده است.

محصولات پارکت لامینات MoonLOC از طرف مخترع پارکت لامینات کلید دار توسعه داده شده و با امتیاز تکنولوژی Uniclic تولید و با طرح کلیدی به عرض و هم به طول ؛ برجسته کی های سطحی را از میان برده و تا سالهای متمادی اجازه برجستهگی در سطح پارکت لامینات را نمیدهد.

شرکت سهامی YILDIZ SUNTA MDF سالانه با تولید 21 میلیون متر مربع پارکت لامینات نه تنها در ترکیه بلکه در سطح دنیا از تولید کننده گان پیشتاز به شمار امده و از یک طرف در ایده های مختلف مناسب با هر مکان سری AC3, AC4 و AC5 را تولید نموده از طرف دیگر با طرحهای سطحی و دکوراتیو بیشمار ؛ با ارزشمند نمودن مکانهای شما سعی در بدست اوردن اطمینان شما مشتریان عزیز میباشد.

MoonWOOD